• DE CE UNIVERSITATEA SPIRU HARET?

  • FACULTATI

  • ADMITERE

O universitate acreditată, membră a mai multor organizaţii europene şi internaţionale având centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Râmnicu Vâlcea, Câmpulung Muscel; 24 de facultăţi cu 82 de specializări. O comunitate academică numeroasă. Cadre didactice de excepţie. Condiţii moderne de studiu. Taxe  avantajoase.

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care merită să devii şi tu student haretist!

Sediul Facultatea Tip studii Programul de studii
Taxa de scolarizare (lei)
IF
IFR
ID
Strada Ion Ghica Nr. 13
Sector 3, Bucuresti
Litere
Telefon: 021 4551012
Licenta Limba si literatura engleza - Limbi si literaturi moderne (franceza, germana, spaniola, italiana, rusa) / clasica (latina)
2.750
-
-
Licenta Limba si literatura moderna franceza - Limba si literatura româna
2.200
-
-
Licenta Limba si literatura româna - O limba si literatura straina (engleza, franceza)
2.200
2.200

-

Masterat Limba si literatura româna – modernizare si modernitate
2.750
-
-
Masterat Modernitatea în literatura europeana
2.750
-
-
Masterat Traducere în domenii de specialitate
2.750
-
-
Matematica si Informatica
Telefon: 021 4551512
Licenta Informatica
3.300
-
                            -
Licenta Tehnologia informatiei*
3.300
-
-
Master Tehnologii Moderne in Ingineria Sistemelor Informatice           2.750              -                             -
Arhitectura
Telefon: 021 4551513
Licenta Arhitectura
6.160
-
-
Licenta Arhitectură – limba engleză*
-
-
Geografie
Telefon: 021 4551511
Licenta Geografie
2.200
-
2.200
Master Analiza si expertiza riscurilor de mediu
2.750
-
-
Bulevardul Energeticienilor
Nr. 9-11, Sector 3, Bucuresti
Medicina Veterinara Licenta Medicina veterinara
7.140
-
-
Soseaua Berceni Nr. 24
Sector 4, Bucuresti
Drept si Administratie Publica
Telefon: 021 4551501
Licenta Drept
2.200
2.200
-
Licenta Administratie publica
2.200
-
-
Licenta Politie locala*
2.200
-
-
Masterat Drept - Stiinte penale
2.750
-
-
Arte
Telefon: 021 4551514
 Licenta  Pedagogie muzicala
2.750
2.200
Masterat Arta muzicala
5500
-
-
Educatie Fizica si Sport
Telefon: 021 4551509
Licenta Educatie fizica si sportiva
2.750
2.700
-
Licenta Kinetoterapie si motricitate speciala
2.750
2.750*
-
Licenta Sport si performanta motrica
2.750
-
-
Masterat Educatie fizica si antrenament sportiv
3300
-
-
Masterat Kinetoterapia în afectiunile locomotorii
3300
-
-
Masterat Activitati motrice curriculare si extracurricular*
3300
-
-
Jurnalism si Stiintele Comunicarii
Telefon: 021 4551507
Licenta Jurnalism
2.200
2.200
-
Licenta Comunicare si relatii publice
2.200
-
-
Masterat Mass-media si comunicarea
2.750
-
-
Strada Fabricii Nr. 46G
Sector 6, Bucuresti

 

Marketing si Afaceri Economice Internationale
Telefon: 021 4551503
Licenta Marketing
2.200
2.200
2.200
Licenta Economia comertului, turismului, serviciilor si managementului calitatii * 2.200 - -
Masterat Marketing si relatii publice în afaceri
2.750
-
-
Masterat Marketing si management turistic
2.750
-
-
Masterat Marketingul si managementul serviciilor
2.750
-
-
Masterat Marketingul si managementul operatiunilor logistice
2.750
-
-
Management Financiar-Contabil
Telefon: 021 4551502
Licenta Contabilitate si informatica de gestiune
2.200
2.200
2.200
Licenta Management
2.200
2.200*
2.200*
Masterat Contabilitatea agentilor economici si a institutiilor publice
2.750
-
-
Masterat Contabilitatea si gestiunea fiscala a firmei
2.750
-
-
Masterat Audit financiar contabil
2.750
-
-
Finante si Banci
Telefon: 021 3169783; 021 4551454
Licenta Finante si banci
2.200
2.200
2.200
Masterat Banci si piete financiare
2.750
-
-
Masterat Finante, banci si asigurari
2.750
-
-
Masterat Managementul si finantarea proiectelor publice si private
2.750
-
-
Masterat Managementul activitatilor financiar-bancare
2.750
-
-
Sociologie-Psihologie
Telefon: 021 4551505
Licenta Psihologie
2.200
2.200
2.200*
Licenta Resurse umane* 2.200
-
-
Licenta Pedagogia invatamantului primar si prescolar* 2.200
-
-
Masterat Management organizational si al resurselor umane
2.750
-
-
Masterat Psihologie judiciara si victimologie
2.750
-
-
Masterat Psihologie clinica si interventie psihologica
2.750
-
-
Masterat Familia în societatea contemporana
2.750
-
-
Relatii Internationale, Istorie si Filosofie
Telefon: 021 4551508
Licenta Relatii internationale si studii europene
2.200
2.200
2.200
Licenta Istorie 2.200 - -
Licenta Arhivistica* 2.200 - -
Masterat Romania in istoria relatiilor internationale 2.750 -  -
Strada Turnului Nr. 7, Brasov Management, Brasov
Telefon: 021 4551517
Licenta Management
2.200
2.200
2.200
Masterat Dimensiunea europeana a managementului organizatiei
2.750
-
-
Masterat Managementul strategic al organizatiei
2.750
-
-
Psihologie si Pedagogie, Brasov
Telefon: 021 4551519
Licenta Psihologie
2.200
2.200
-
Licenta Pedagogie
2.200
-
-
Licenta Pedagogia învatamântului primar si prescolar*
2.200
-
-
Masterat Consiliere educationala
2.750
-
-
Masterat Educatie timpurie si învatamânt primar
2.750
-
-
Stiinte Juridice si Administrative, Brasov
Telefon: 021 4551518
Licenta Administratie publica
2.200
-
-
Licenta Drept
2.200
2.200
-
Masterat Managementul administratiei publice
2.750
-
-
Masterat Cooperare internationala in justitie
2.750
-
-
Strada Unirii Nr. 32-34, Constanta Management Financiar Contabil, Constanta
Telefon: 021 4551516
Licenta Contabilitate si informatica de gestiune
2.200
-
2.200
Licenta Management
2.200
-
2.200
Licenta Administrarea afacerilor în comer?, turism, servicii, merceologie ?i managementul calita?ii
2.200
-
-
Masterat Contabilitate, expertiza si audit
2.750
-
-
Masterat Management organizational si antreprenoriat
2.750
-
-
Masterat Managementul financiar – contabil si auditul afacerilor
2.750
-
-
Drept si Administratie Publica, Constanta
Telefon: 021 4551515
Licenta Drept
2.200
2.200
-
Masterat Stiinte penale
2.750
-
-
Masterat Dialogul social si comunicarea în relatiile de munca
2.750
-
-
Strada Brazda lui Novac Nr. 4, Craiova Management Financiar Contabil, Craiova
Telefon: 021 4551520
Licenta Contabilitate si informatica de gestiune
2.200
2.200
-
Licenta Finante si banci
2.200
2.200
-
Licenta Management* 2.200 -  -
Masterat Audit intern în sistemul public si privat
2.750
-
-
Masterat Finante si administratie publica europeana
2.750
-
-
Strada Vasile Conta Nr. 4, Craiova Drept si Administratie Publica, Craiova
Telefon: 021 4551521
Licenta Drept
2.200
2.200*
2.200*
Licenta Administratie publica
2.200
2.200*
2.200*
Licenta Politie locala*
2.200
-
-
Masterat Ştiinţe penale şi criminalistică*
2.750
-
-
Strada Traian Nr. 223, Câmpulung Muscel Contabilitate si Finante, Câmpulung-Muscel
Telefon: 021 4551524
Licenta Contabilitate si informatica de gestiune
2.200
2.200
-
Masterat Contabilitate si managementul afacerilor
2.750
-
-
Bulevardul General Praporgescu Nr. 22, Râmnicu Vâlcea Drept si Administratie Publica, Râmnicu Vâlcea
Telefon: 021 4551523
Licenta Drept
2.200
-
-
Contabilitate si Finante, Râmnicu Vâlcea
Telefon: 021 4551522
Licenta Contabilitate si informatica de gestiune
2.200
2.200
-

Taxa de înscriere la admitere este de 110 lei

* Programul de studii se va organiza sub rezerva aparitiei HG privind aprobarea nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învatamânt superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu.
Oferta educationala actualizata va fi afisata odata cu emiterea acestei HG.

Cum te înscrii

Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Pot candida, de asemenea, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.

Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică, pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:
1. diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2014 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
2. certificatul de naştere, în copie (xerox);
3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
4. adeverinţă medicală tip;
5. copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
6. 3 fotografii 3/4;
7. copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
8. un dosar plic

Taxa de înscriere la admitere este de 110 lei.

Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii:
• candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;
• candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună(cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani);
• candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună(cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani).
După ce întocmeşti dosarul de înscriere, completează formularele, pune totul în dosar şi vino să te înscrii la sediul central al Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, sau la sediile facultăţilor din Bucureşti, Constanţa, Braşov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel, precum şi în celelalte spaţii ale Universităţii Spiru Haret, unde este organizat serviciul de secretariat.

Documente de înscriere : 
Fisa - chestionar pentru admitere